Torkmedel

Torkmedel används för att bevara eller åstadkomma en kondensfri miljö omkring ett gods. Torkmedlet absorberar fukt och kondens och motverkar på så sätt korrosion eller andra fuktskador. Används ofta tillsammans med barriärfilm. Ett unikt medel för maskindelar, maskiner och elektroniska komponenter samt till kemisk industri.

När ett gods emballeras/förpackas är det alltid omgivet av luft. Denna luft kan bilda kondens inuti paketet och därmed förorsaka rost, korrosion, osv. När en påse Propack torkmedel bifogas, säkerställs en torr miljö runt godset. Torkmedlet absorberar den fukt/kondens som annars skulle uppstå.

Vi kan erbjuda två typer av torkmedel:

* Propasec är ett torkmedel, som består av ett slags lermaterial av typen betonit.

* Propagel och Propadry Plus som är torkmedel med silicagel.

Propasec kan användas till i stort sett alla föremål då man önskar skapa en torr miljö; de små påsarna kan t ex läggas i förpackningar till mobiltelefoner, och de stora påsarna används antingen vid förpackning av både små och stora maskiner eller hängs på väggen i sjöcontainers. Absorberar mer än 20 % av sin egen vikt.

Propagel är ett torkmedel bestående av silicagel, små plastgranulat som blir en geleaktig massa vid fuktabsorbtion. Detta torkmedel avger inget damm och används därför ofta inom elektronik- och livsmedelsindustri. Kan också fås i kapselversion för läkemedelsindustrin. Absorberar effektivt upp till 25 % av sin egen vikt - i speciella fall ända upp til 40%. Dammfri.

Propadry Plus sätter en ny standard för torkmedel för sjöcontainers. Propadry Plus omvandlar kondens till vatten som omedelbart därefter omvandlas till en geleaktig massa som STANNAR KVAR i emballaget. I motsats till andra, konventionella lösningar släpper på så sätt Propadry Plus inte tillbaka kondensen när den inte kan absorbera mer. Denna garanti ökar värdet på ditt gods. Propadry Plus - effektivt torkmedel för bruk inom transporter til sjöss, lands och med flyg, i för såväl containers, plastburar, stora trålårar, osv. Ett paket absorberar upp til 6 gånger sin egen vikt. En Ny, unik lösning på marknaden.

 
Ladda ner Acrobat

Har du inte Acrobat Reader kan du ladda ner det kostnadsfritt.
» Klicka här