Plastbox

Greif´s 25 l plastbox är en unik och mycket säker förpackning, framtagen för fasta produkter, pulver och granulat. Boxen väger enbart 900 g och har bra handtag, vilket gör den smidig att lyfta och hantera. Den unika formen medger också maximal pallfyllnad av såväl fyllda som tomma emballage.

Boxen är UN-klassad för transport av farligt gods. Greif´s plastbox är tillverkad av PP, vilket gör att det använda materialet kan återvinnas till 100%, alternativt förbrännas för utvinning av energi.

 
Ladda ner Acrobat

Har du inte Acrobat Reader kan du ladda ner det kostnadsfritt.
» Klicka här