drum.png

från ETI till NET 2014-01-01

Vi kommer fr.o.m. 2014-01-01 att gå över från ETI till NET som certifieringsorgan
på våra UN- godkända emballage som ligger kvar på ETI. Vi har sedan tidigare ett djupt samarbete med NET, och en mycket bra erfarenhet kring deras testning
och certifiering. Första produktionsbatch med den nya märkningen är planerad till 2014-01-07.

Klassningen på våra emballage förblir i samtliga fall oförandrade, det är enbart certifikatnumret som ändras.

Om ni har några frågor som berör ovanstående så kan Ni kontakta er säljare på Greif.

 


 1. Plastic Resin

  Greif is continuously working to serve our customers in a better way. Our global...


  Läs mer...

 2. IBC-GCUBE®

  Greif fortsätter sin resa mot att erbjuda våra kunder marknadens bästa IBC - GCUBE®....


  Läs mer...

 3. Stålpluggar 2014-02-18

  Under första kvartalet 2014 kommer ytbehandlingen på våra flänsar och...


  Läs mer...

 4. från ETI till NET 2014-01-01

  Vi kommer fr.o.m. 2014-01-01 att gå över från ETI till NET som...


  Läs mer...