Plåtfat

Plåtfat är ryggraden i Greifs Industrial Packaging & Services verksamhet.

Det breda produktutbudet av plåtfat uppfyller de tuffaste förpackningskrav som ställs av petrokemisk och kemisk industri samt läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Plåtfaten framställs med den senaste produktionstekniken och testas i enlighet med UN:s normer för att säkerställa optimalt skydd för ett stort urval av farligt och icke farligt gods.

 
Ladda ner Acrobat

Har du inte Acrobat Reader kan du ladda ner det kostnadsfritt.
» Klicka här