Stålpluggar 2014-02-18

Under första kvartalet 2014 kommer ytbehandlingen på våra flänsar och pluggar till stålfat succesivt att förändras. På miljö- och hälsomässiga grunder ändrar vi processen från att innehålla sexvärt krom till trevärt krom.

När ändringen är genomförd kommer Ni se detta genom att den gula färgen istället kommer vara silver. Ändringen påverkar inte korrosionsskyddet i något avseende.

Om ni har frågor som berör ovanstående så kan Ni kontakta er säljare på Greif.